Bewijsopname

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Roemenië

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2 – aangezochte gerecht

De Roemeense rechtbank die bevoegd is om verzoeken te ontvangen, is de districtsrechtbank onder wier bevoegdheid het bewijs waarom EU-lidstaten verzoeken, moet worden verkregen.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3 – centraal orgaan

Centraal orgaan

Het centraal orgaan in Roemenië is het ministerie van Justitie:

ministerie van Justitie

directoraat International recht en justitiële samenwerking (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

dienst Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Boekarest 050741

Tel.: +40372041077 secretariaat

Tel.: +40372041083, +40372041218 dienst Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Fax: +40372041079; +40372041084

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Verzending van verzoeken en andere kennisgevingen: Roemeens

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Documenten kunnen per post of per fax worden ontvangen.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

ministerie van Justitie

directoraat Internationaal recht en justitiële samenwerking

dienst Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke zaken

Str. Apollodor 17, Sector 5, Boekarest 050741

Tel.: +40372041077 secretariaat

Tel.: +40372041083, +40372041218 (dienst Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken)

Fax: +40372041079

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Niet van toepassing

Laatste update: 22/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.