Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Bewijsopname

Schotland

Inhoud aangereikt door
Schotland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Verenigd Koninkrijk

Schotland

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2 – aangezochte gerecht

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3 – centraal orgaan

Schotse overheid

Central Authority & International Law Team

St. Andrew’s House (GW15)

Edinburgh EH1 3DG

Telefoonnr.:  +44 131 244 0460

Faxnr.: +44 131 244 4848

E-mail: Angela.Lindsay@gov.scot

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Engels.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Per post, fax of e-mail verzonden verzoeken worden aanvaard.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Schotse overheid

Central Authority & International Law Team

St. Andrew’s House

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Telefoonnr.: +44 131 244 0460

Faxnr.: +44 131 244 4848

E-mail: Angela.Lindsay@gov.scot

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Het Verenigd Koninkrijk is niet voornemens de met andere lidstaten bestaande bilaterale overeenkomsten inzake bewijsverkrijging te handhaven. Het Verenigd Koninkrijk heeft de lidstaten waarmee dit soort overeenkomsten bestaan wel in kennis gesteld van zijn wens deze te blijven toepassen in alle gevallen waarbij die lidstaten en de niet tot de Europese Unie behorende overzeese gebiedsdelen van het Verenigd Koninkrijk zijn betrokken.

De landen waarmee het Verenigd Koninkrijk bilaterale overeenkomsten heeft gesloten, en de datum van deze overeenkomsten zijn:

Oostenrijk 31/03/31                Griekenland 07/02/36

België 21/06/22                       Italië 17/12/30

Denemarken 29/11/32             Nederland 31/05/32

Finland 11/08/33                     Portugal 09/07/31

Frankrijk 02/02/22                  Spanje 27/06/29

Duitsland 20/03/28                  Zweden 28/08/30

De niet tot de Europese Unie behorende overzeese gebiedsdelen van het Verenigd Koninkrijk waarvoor deze bilaterale overeenkomsten van toepassing blijven, zijn:

Kanaaleilanden

Eiland Man

Anguilla

Bermuda

Britse Maagdeneilanden

Kaaimaneilanden

Falklandeilanden en onderhorigheden

Montserrat

Akrotiri en Dhekelia, zijnde de zones van Cyprus die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk vallen

St. Helena en onderhorigheden

Turks- en Caicoseilanden.

Laatste update: 16/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.