Bewijsopname

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

NB! Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2 – aangezochte gerecht

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3 – centraal orgaan

Ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek

Afdeling Internationaal Privaatrecht (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slowaakse Republiek

Telefoon: (421) 2 888 91 549

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mailadres: civil.inter.coop@justice.sk

Website: https://www.justice.gov.sk

Talen: Slowaaks, Tsjechisch, Engels, Frans en Duits.

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Slowaaks

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

De Slowaakse autoriteiten aanvaarden schriftelijk verzoeken (op papier).

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek

Afdeling Internationaal Privaatrecht (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slowaakse Republiek

Telefoon: (+421) 2 888 91 549

Fax: (+421) 2 888 91 604

E-mailadres: civil.inter.coop@justice.sk

Website: https://www.justice.gov.sk

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

  • Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek inzake rechtshulp van justitiële instanties en tot regeling van bepaalde rechtsbetrekkingen in burgerlijke en strafzaken, ondertekend te Praag op 29 oktober 1992 (Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach; Praha 29. októbra 1992).
  • Verdrag tussen de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek en de Poolse Volksrepubliek inzake rechtshulp en tot regeling van de rechtsbetrekkingen in burgerlijke, gezins-, arbeids- en strafzaken, ondertekend te Warschau op 21 december 1987 (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach; Varšava 21. december 1987).
  • Verdrag tussen de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek en de Hongaarse Volksrepubliek inzake rechtshulp en tot regeling van de rechtsbetrekkingen in burgerlijke, gezins- en strafzaken, ondertekend te Bratislava op 28 maart 1989 (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach; Bratislava 28. marec 1989).
Laatste update: 11/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.