Bewijsopname

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

NB! Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!


Artikel 2 – aangezochte gerecht

De desbetreffende informatie kan worden verkregen met behulp van de zoekfunctie voor de gerechten.

Artikel 3 – centraal orgaan

Het Sloveense ministerie van Justitie (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije) is het centraal orgaan.

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 13695342

Fax: +386 13695783

E-mail: gp.mp@gov.si

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Slovenië aanvaardt formulieren in het Sloveens en het Engels.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenië

Tel.: +386 13695342

Fax: +386 13695783

E-mail: mp@gov.si

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

  • Het Verdrag tussen de Republiek Slovenië en de Republiek Kroatië inzake rechtshulp in burgerlijke en strafzaken van 7 februari 1994.
Laatste update: 04/08/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.