Bewijsopname

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Zweden

Bewijsgaring


*verplichte invoer

Artikel 2 – aangezochte gerecht

- arrondissementsrechtbanken (tingsrätter).

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3 – centraal orgaan

Het centraal orgaan en de autoriteit bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken overeenkomstig artikel 17 van de verordening:

ministerie van Justitie (Justitiedepartementet)
eenheid Strafzaken en internationale justitiële samenwerking (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
centrale autoriteit (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Stockholm
Tel.: (46-8) 405 45 00
Fax: (46-8) 405 46 76
E-mailadres: ju.birs@gov.se

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Naast het Zweeds wordt ook het Engels aanvaard voor het invullen van de formulieren.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Documenten mogen naar Zweden worden gezonden per post, koerierdienst of fax, of, op grond van een overeenkomst in een specifieke zaak, op een andere wijze.

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Ministerie van Justitie
eenheid Strafzaken en internationale justitiële samenwerking
centrale autoriteit
S-103 33 Stockholm
Tel.: (46-8) 405 45 00
Fax: (46-8) 405 46 76
E-mailadres: ju.birs@gov.se

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Er zijn momenteel geen dergelijke overeenkomsten of regelingen.

Laatste update: 24/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.