Bewijsopname

Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 1206/2001

NB! Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad is met ingang van 1 juli 2022 vervangen door Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad.

Kennisgevingen over de nieuwe verordening vindt u hier!

Algemene informatie

Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken heeft tot doel de samenwerking tussen de gerechten op het gebied van bewijsverkrijging te verbeteren, te vereenvoudigen en te bespoedigen

Deze verordening is van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken. Tussen Denemarken en de andere lidstaten is het Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken van 1970 van toepassing.

Volgens de verordening kan er tussen de lidstaten op twee wijzen bewijs worden verkregen: bewijsverkrijging via het aangezochte gerecht en rechtstreekse bewijsverkrijging door het verzoekende gerecht.

Het verzoekende gerecht is het gerecht waarvoor de procedure reeds aanhangig is of voorgenomen is. Het aangezochte gerecht is het bevoegde gerecht van een andere lidstaat dat de handelingen tot het verkrijgen van bewijs verricht. Het centrale orgaan heeft tot taak de gerechten informatie te verschaffen en oplossingen te zoeken indien zich moeilijkheden voordoen bij verzoeken.

In de verordening zijn tien formulieren vastgesteld.

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de verordening en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Links

Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening betreffende bewijsverkrijging  PDF (218 Kb) nl

Gebruik van videoconferenties om bewijs te verkrijgen in burgerlijke en handelszaken krachtens Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001  PDF (734 Kb) nl

Verdrag van 's-Gravenhage van 18 maart 1970 inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken

GEARCHIVEERDE website Europese justitiële atlas (afgesloten op 30 september 2017)

Laatste update: 01/07/2022

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.