Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemiecki
  Swipe to change

  Przeprowadzanie dowodu

  Austria

  Autor treści:
  Austria

  Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 1 lipca 2022 r.

  Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


  Art. 2 – Sądy wezwane

  Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

  Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
  Wykaz właściwych organów

  Art. 3 – Jednostka centralna

  Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

  Jednostką centralną, o której mowa w art. 3 ust. 1, i organem właściwym, o którym mowa w art. 3 ust. 3 w związku z art. 17 rozporządzenia, dla całej Austrii jest Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości:

  Bundesministerium für Justiz

  Museumstrasse 7

  1070 Wien

  Tel.:    (43-1) 52 1 52 2147

  Faks:    (43-1) 52 1 52 2829

  E-Mail: team.z@bmj.gv.at

  Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

  Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

  Formularze można wypełniać w języku niemieckim oraz angielskim.

  Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

  Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

  Wnioski można przesyłać pocztą, przesyłką kurierską lub faksem.

  Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

  Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

  Bundesministerium für Justiz

  Museumstrasse 7

  1070 Wien

  Tel.:    (43-1) 52 1 52 2147

  Faks:    (43-1) 52 1 52 2829

  E-Mail:  team.z@bmj.gv.at

  Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

  Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

  Obecnie nie planuje się utrzymania w mocy umów dwustronnych.

  Ostatnia aktualizacja: 07/06/2023

  Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.