Przeprowadzanie dowodu

Austria

Autor treści:
Austria

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Austria

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 – Sądy wezwane

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Jednostką centralną, o której mowa w art. 3 ust. 1, i organem właściwym, o którym mowa w art. 3 ust. 3 w związku z art. 17 rozporządzenia, dla całej Austrii jest Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości:

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7

1070 Wien

Tel.:    (43-1) 52 1 52 2147

Faks:    (43-1) 52 1 52 2829

E-Mail: team.z@bmj.gv.at

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Formularze można wypełniać w języku niemieckim oraz angielskim.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Wnioski można przesyłać pocztą, przesyłką kurierską lub faksem.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7

1070 Wien

Tel.:    (43-1) 52 1 52 2147

Faks:    (43-1) 52 1 52 2829

E-Mail:  team.z@bmj.gv.at

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Obecnie nie planuje się utrzymania w mocy umów dwustronnych.

Ostatnia aktualizacja: 23/05/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.