Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Przeprowadzanie dowodu

Anglia i Walia

Autor treści:
Anglia i Walia

Art. 2 – Sądy wezwane

Londyn i Anglia Południowo-Wschodnia

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Wielka Brytania

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Faks: +44 870 324 0025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Strona internetowa: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Anglia Południowo-Zachodnia

Bristol Civil and Family Justice Centre

2 Redcliff Street

Bristol

BS1 6GR

Wielka Brytania

Telefon: +44 1173 664 800

Faks: +44 870 324 0048

E-mail: e-filing@bristol.countycourt.gsi.gov.uk

Strona internetowa: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/bristol-civil-and-family-justice-centre?q=bristol

Anglia Środkowa

Birmingham Civil and Family Justice Centre

Priory Courts

33 Bull Street

Birmingham

B4 6DS

Wielka Brytania

Telefon: + 44 300 123 5577

E-mail: BCJC_EU_Requests@hmcts.gsi.gov.uk

Strona internetowa: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/birmingham-civil-and-family-justice-centre?q=birmingham

Anglia Północno-Wschodnia

Leeds Combined Court

The Court House

1 Oxford Row

Leeds

LS1 3BG

Wielka Brytania

Telefon: +44 113 306 2800

E-mail: djorders@leeds.countycourt.gsi.gov.uk

Strona internetowa: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/leeds-combined-court-centre?q=leeds

Anglia Północno-Zachodnia

Manchester County Court and Family Court

1 Bridge Street West

Manchester

M60 9DJ

Wielka Brytania

Telefon: +44 1612 405 000

Faks: +44 1264 785 032

E-mail: e-filing@manchester.countycourt.gsi.gov.uk

Strona internetowa: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/manchester-county-court-and-family-court

Walia

Cardiff Civil and Family Justice Centre

2 Park Street

Cardiff

CF10 1ET

Walia

Wielka Brytania

Telefon: + 44 2920 376 400

Faks: + 44 01264 347 951

E-mail: enquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk

Strona internetowa: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/cardiff-civil-and-family-justice-centre?q=cardiff

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Wielka Brytania

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Faks: +44 870 324 0025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Strona internetowa: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Standardowy formularz będzie przyjmowany w językach angielskim i francuskim.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Wnioski we wszystkich sprawach z wyjątkiem wzajemnego wykonywania nakazów alimentacyjnych będą przyjmowane przez wyznaczone sądy wyłącznie drogą pocztową.

Wnioski w sprawach dotyczących wzajemnego wykonania nakazów alimentacyjnych w ramach ustalonych procedur mogą być przyjmowane drogą pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Wielka Brytania

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Faks: +44 870 324 0025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Strona internetowa: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Wielka Brytania nie zamierza utrzymać w mocy żadnych umów dwustronnych z innymi państwami członkowskimi dotyczących przeprowadzania dowodów w sprawach transgranicznych między Wielką Brytanią a innymi państwami członkowskimi. Poinformowała jednak te państwa członkowskie, z którymi zawarła wcześniej umowy dwustronne, że chciałaby, aby umowy te były nadal stosowane w sprawach między tymi państwami członkowskimi a brytyjskimi terytoriami zamorskimi niebędącymi członkami Unii Europejskiej.

Poniżej podano państwa, z którymi Wielka Brytania podpisała umowy dwustronne, oraz terminy wygaśnięcia tych umów:

Austria 31.03.2031 r.     Grecja 7.02.2036 r.

Belgia 21.06.2022 r.     Włochy 17.12.2030 r.

Dania 29.11.2032 r.    Niderlandy 31.05.2032 r.

Finlandia 11.08.2033 r.       Portugalia 9.07.2031 r.

Francja 2.02.2022 r.       Hiszpania 27.06.2029 r.

Niemcy 20.03.2028 r.    Szwecja 28.08.2030 r.

Umowy te będą nadal obowiązywały w odniesieniu do następujących brytyjskich terytoriów zamorskich, leżących poza obszarem Unii:

Wyspy Normandzkie

Wyspa Man

Anguilla

Bermudy

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Kajmany

Falklandy i terytoria zależne

Montserrat

Strefy suwerenne Akrotiri i Dhekelia na Cyprze

Wyspa Świętej Heleny i terytoria zależne

Wyspy Turks i Caicos

Ostatnia aktualizacja: 18/02/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.