Przeprowadzanie dowodu

Grecja

Autor treści:
Grecja

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 – Sądy wezwane

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Departament Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Karnych

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athens Grecja

Telefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faks: (0030) 210 7767499
Email: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Przyjmowane są skargi w języku greckim.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Pocztowo lub elektronicznie za pomocą faksu lub poczty elektronicznej

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Departament Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Karnych

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athens Grecja

Telefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faks: (0030) 210 7767499
Email: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

- Konwencja pomiędzy Królestwem Grecji i Republiką Austrii o wzajemnej pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego i handlowego podpisana w Atenach dnia 6 grudnia 1965 r. (dekret legislacyjny 137/1969 - Dziennik Urzędowy, seria I, nr 45/1969);

- Konwencja pomiędzy Grecją a Niemcami z dnia 11 maja 1938 r. o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach dotyczących prawa cywilnego i handlowego (ustawa o stanie wyjątkowym 1432/1938 - Dziennik Urzędowy, seria I, nr 399/1938);

- Konwencja pomiędzy Węgierską Republiką Ludową a Republiką Grecką o pomocy sądowej w sprawach cywilnych i karnych podpisana w Budapeszcie dnia 8 października 1979 r. (ustawa 1149/1981 - Dziennik Urzędowy, seria I, nr 117/1981);

- Konwencja pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych podpisana w Atenach dnia 24 października 1979 r. (ustawa 1184/1981 - Dziennik Urzędowy, seria I, nr 198/1981);

- Konwencja pomiędzy Republiką Grecką a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego i handlowego podpisana w Atenach dnia 22 października 1980 r. i pozostająca w mocy pomiędzy Republiką Czeską, Republiką Słowacką i Republiką Grecką (ustawa 1323/1983 - Dziennik Urzędowy, seria I, nr 8/1983);

- Konwencja pomiędzy Republiką Cypryjską a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych, handlowych i karnych podpisana w Nikozji dnia 5 marca 1984 r. (ustawa 1548/1985 - Dziennik Urzędowy, seria I, nr 95/1985);

- Konwencja pomiędzy Ludową Republiką Bułgarii a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych podpisana w Atenach dnia 10 kwietnia 1976 r. (ustawa 841/1978 - Dziennik Urzędowy, seria I, nr 228/1978);

- Konwencja pomiędzy Socjalistyczną Republiką Rumunii a Republiką Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych podpisana w Bukareszcie dnia 19 października 1972 r. (dekret legislacyjny 429/1974 - Dziennik Urzędowy, seria I, nr 178/1974).

Ostatnia aktualizacja: 04/08/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.