Przeprowadzanie dowodu

Węgry

Autor treści:
Węgry

Art. 2 – Sądy wezwane

Sądem właściwym do rozpoznawania wniosków o pomoc prawną w zakresie przeprowadzenia dowodu jest sąd rejonowy – a w Budapeszcie: Centralny Sąd Rejonowy w Budzie (Budai Központi Kerületi Bíróság) – w którego okręgu:

a) osoba, która ma być przesłuchana, ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na Węgrzech;

b) do którego właściwości należy rozpatrywane zagadnienie prawne; bądź

c) przeprowadzenie dowodu będzie najbardziej praktyczne, w szczególności gdy osoby, które będą przesłuchane, mają w tym okręgu miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu, lub w przypadku gdy kilka zagadnień należy do właściwość kilku sądów.

Art. 3 – Jednostka centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej węgierski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Na Węgrzech zadania organu centralnego są wykonywane przez ministra właściwego ds. wymiaru sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości (Igazságügyi Minisztérium)

Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adres: Kossuth Lajos tér 2-4, 1055 Budapest

Adres pocztowy: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 6094

Faks: +36 1 795 0463

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Języki: węgierski, niemiecki, angielski i francuski

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Węgierskie sądy przyjmują wnioski w języku węgierskim, angielskim lub niemieckim.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Węgierskie sądy przyjmują wnioski przesyłane drogą pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej węgierski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Na Węgrzech zadania organu centralnego są wykonywane przez ministra właściwego ds. wymiaru sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości (Igazságügyi Minisztérium)

Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adres: Kossuth Lajos tér 2-4, 1055 Budapest

Adres pocztowy: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 6094

Faks: +36 1 795 0463

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Ostatnia aktualizacja: 12/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.