Przeprowadzanie dowodu

Włochy

Autor treści:
Włochy

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 – Sądy wezwane

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: +39 06 6885 2633

Faks: +39 06 6889 7529

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Język włoski

lub formularze wypełnione w języku państwa wzywającego, o ile załączono do nich tłumaczenie na język włoski poświadczone przez organ publiczny lub tłumacza przysięgłego.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Wnioski o przeprowadzenie dowodu mogą być przesyłane pocztą lub faksem.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: +39 06 6885 2633

Faks: +39 06 6889 7529

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Republika Włoska nie zamierza skorzystać z możliwości utrzymania lub zawarcia umów bądź porozumień z innymi państwami członkowskimi UE w celu dalszego usprawniania przeprowadzania dowodów, ponieważ jest zdania, że przepisy rozporządzenia (WE) nr 1206/2001 są odpowiednie i wystarczające.

Ostatnia aktualizacja: 24/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.