Przeprowadzanie dowodu

Luksemburg

Autor treści:
Luksemburg

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Luksemburg

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 3 – Jednostka centralna

Organem centralnym jest prokuratura krajowa:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Tél.: (352) 47 59 81-2336
Faks: (352) 47 05 50
Adres e-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Luksemburg przyjmuje wnioski wypełnione w języku francuskim i niemieckim.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Środki komunikacji akceptowane przez Luksemburg to:

-  przesyłki pocztowe;

-  faks.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Organem centralnym jest prokuratura krajowa:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Tél.: (352) 47 59 81-2336
Faks: (352) 47 05 50
Adres e-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

  • Konwencja z dnia 17 marca 1972 r. między Wielkim Księstwem Luksemburga a Republiką Austrii uzupełniająca Konwencję Haską z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącą postępowania cywilnego
  • Wymiana oświadczeń z dnia 23 lipca 1956 r. między Francją a Luksemburgiem dotycząca przekazywania wniosków o pomoc prawną.
Ostatnia aktualizacja: 03/11/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.