Przeprowadzanie dowodu

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 – Sądy wezwane

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Direção-Geral da Administração da Justiça (Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBOA

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Strona internetowa: https://dgaj.justica.gov.pt/

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Formularz standardowy należy wypełnić w języku portugalskim lub hiszpańskim.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Wnioski i inne wiadomości mogą być odbierane za pośrednictwem:

poczty;

faksu;

systemów telematycznych.

Z następujących środków można korzystać w sprawach pilnych:

telegram;

połączenie telefoniczne (następnie należy dostarczyć dokument na piśmie);

inne analogiczne środki komunikacji.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Organem właściwym do oceny wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu jest jednostka centralna:

Direção-Geral da Administração da Justiça (Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Portugalia

Tel.: (351) 21 790 62 00

Faks: (351) 211545100/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Strona internetowa: https://dgaj.justica.gov.pt/

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Do celów art. 21 ust. 3 załączono kopie dekretu nr 14/98 z dnia 27 maja 1998 r., zawiadomienia nr 274/98 oraz wykazu nr 73/2000, które odnoszą się do Umowy między Republiką Portugalii a Królestwem Hiszpanii o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i cywilnych.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.