Przeprowadzanie dowodu

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Rumunia

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 – Sądy wezwane

W Rumunii za przyjmowanie wniosków odpowiada sąd rejonowy, w którego obszarze właściwości należy przeprowadzić dowód na żądanie państwa członkowskiego UE.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Organ centralny

Rumuńskim organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerul Justiţiei (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Departament ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Dział ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Handlowych (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bukareszt 050741

Telefon: +40372041077 Sekretariat

Telefon: +40372041083, +40372041218, Dział ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Handlowych (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Faks: +40372041079; +40372041084

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Przekazywanie wniosków i innych komunikatów: język rumuński

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Przyjmowane są dokumenty nadesłane pocztą lub faksem.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Ministerul Justiţiei (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Departament ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Dział ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Handlowych (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bukareszt 050741

Telefon: +40372041077 Sekretariat

Telefon: +40372041083, +40372041218 Dział ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Handlowych (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Faks: +40372041079

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 22/12/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.