Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Przeprowadzanie dowodu

Szkocja

Autor treści:
Szkocja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Szkocja

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 – Sądy wezwane

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Scottish Government (Rząd Szkocji)

Central Authority & International Law Team (Organ Centralny i Zespół ds. Prawa Międzynarodowego)

St. Andrew's House (GW15)

Edinburgh EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 0460

Faks: +44 131 244 4848

E-mail: Angela.Lindsay@gov.scot

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Angielski

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Wnioski można wysyłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Scottish Government (Rząd Szkocji)

Central Authority & International Law Team (Organ Centralny i Zespół ds. Prawa Międzynarodowego)

St. Andrew's House

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 0460

Faks: +44 131 244 4848

E-mail: Angela.Lindsay@gov.scot

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Zjednoczone Królestwo nie zamierza utrzymać w mocy żadnych umów dwustronnych z innymi państwami członkowskimi dotyczących przeprowadzania dowodów w sprawach transgranicznych między Zjednoczonym Królestwem a innymi państwami członkowskimi. Poinformowało jednak te państwa członkowskie, z którymi zawarło wcześniej umowy dwustronne, że chciałoby, aby umowy te były nadal stosowane w sprawach między tymi państwami członkowskimi a brytyjskimi terytoriami zamorskimi niebędącymi członkami Unii Europejskiej.

Poniżej podano państwa, z którymi Zjednoczone Królestwo podpisało umowy dwustronne, oraz terminy wygaśnięcia tych umów:

Austria 31.03.2031 r.     Grecja 07.02.2036 r.

Belgia 21.06.2022 r.     Włochy 17.12.2030 r.

Dania 29.11.2032 r.     Niderlandy 31.05.2032 r.

Finlandia 11.08.2033 r.     Portugalia 09.07.2031 r.

Francja 02.02.2022 r.     Hiszpania 27.06.2029 r.

Niemcy 20.03.2028 r.     Szwecja 28.08.2030 r.

Umowy te będą nadal obowiązywały w odniesieniu do następujących brytyjskich terytoriów zamorskich leżących poza obszarem Unii:

Wyspy Normandzkie

Wyspa Man

Anguilla

Bermudy

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Kajmany

Falklandy i terytoria zależne

Montserrat

Strefy suwerenne w Akrotiri i w Dhekelia na Cyprze

Wyspa Świętej Heleny i terytoria zależne

Wyspy Turks i Caicos

Ostatnia aktualizacja: 16/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.