Przeprowadzanie dowodu

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!


Art. 2 – Sądy wezwane

Informacje są dostępne za pośrednictwem sądowego narzędzia wyszukiwania.

Art. 3 – Jednostka centralna

Organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowenii (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije).

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 13695342

Faks: +386 13695783

E-mail: gp.mp@gov.si

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Słowenia przyjmuje formularze w językach słoweńskim i angielskim.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Słowenia

Tel.: +386 13695342

Faks: +386 13695783

E-mail: mp@gov.si

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

  • Umowa między Republiką Słowenii a Republiką Chorwacji o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych z dnia 7 lutego 1994 r.
Ostatnia aktualizacja: 04/08/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.