Przeprowadzanie dowodu

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowenia

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 – Sądy wezwane

Informacje są dostępne za pośrednictwem sądowego narzędzia wyszukiwania.

Art. 3 – Jednostka centralna

Organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowenii (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije).

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 13695342

Faks: +386 13695783

E-mail: gp.mp@gov.si

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Słowenia przyjmuje formularze w językach słoweńskim i angielskim.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Słowenia

Tel.: +386 13695342

Faks: +386 13695783

E-mail: mp@gov.si

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

  • Umowa między Republiką Słowenii a Republiką Chorwacji o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych z dnia 7 lutego 1994 r.
Ostatnia aktualizacja: 03/01/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.