Przeprowadzanie dowodu

Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia nr 1206/2001

Uwaga! Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 1 lipca 2022 r.

Powiadomienia na podstawie nowego rozporządzenia można znaleźć tutaj!

Informacje ogólne

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych ma na celu usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie współpracy między sądami w zakresie przeprowadzania dowodów.

Rozporządzenie stosuje się w stosunkach pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii. Pomiędzy Danią i pozostałymi państwami członkowskimi zastosowanie ma Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych z 1970 r.

W rozporządzeniu przewidziano dwa sposoby przeprowadzania dowodów w ramach współpracy między państwami członkowskimi: przeprowadzenie dowodu za pośrednictwem sądu wezwanego oraz bezpośrednie przeprowadzenie dowodu przez sąd wzywający.

Sądem wzywającym jest sąd, w którym postępowanie zostało wszczęte lub ma zostać wszczęte. Sądem wezwanym jest sąd innego państwa członkowskiego właściwy do celów przeprowadzenia dowodu. Jednostka centralna jest odpowiedzialna za udzielanie informacji i poszukiwanie rozwiązań w przypadku jakichkolwiek trudności, które mogą pojawić się w związku z wnioskiem.

W rozporządzeniu przewidziano dziesięć formularzy.

W europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” można znaleźć informacje dotyczące stosowania rozporządzenia oraz program on-line ułatwiający wypełnienie formularzy.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Powiązane strony

Przewodnik w sprawie stosowania rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów  PDF (308 Kb) pl

Wykorzystanie wideokonferencji do przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r.  PDF (1810 Kb) pl

Konwencja Haska z 18 marca 1970 r. dotycząca przeprowadzania dowodu za granicą w sprawach cywilnych i handlowych

ARCHIWALNA strona europejskiego atlasu sądowego (zamknięta 30 września 2017 r.)

Ostatnia aktualizacja: 01/07/2022

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.