No domínio da justiça civil, os processos e procedimentos pendentes que tiverem tido início antes do final do período de transição continuarão a ser regidos pelo direito da UE. O Portal da Justiça, com base num acordo mútuo com o Reino Unido, manterá as informações relacionadas com este país até ao final de 2022.

Събиране на доказателства

Escócia

Conteúdo fornecido por
Escócia

BUSCAR TRIBUNAIS COMPETENTES

O motor de pesquisa abaixo permite procurar tribunais e autoridades competentes para um instrumento jurídico europeu específico. Nota: nalguns casos excecionais, a competência não pode ser determinada.

Reino Unido

Escócia

Obtenção de provas


*campo obrigatório

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Шотландско правителство

Централен орган и Екип по международно право

St. Andrew's House (GW15)

Edinburgh EH1 3DG

Телефон: +44 131 244 0460

Факс: +44 131 244 4848

Електронна поща: Angela.Lindsay@gov.scot

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

английски

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Исканията могат да бъдат приемани по пощата, факс или електронна поща.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Шотландско правителство

Централен орган и Екип по международно право

St. Andrew's House

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Телефон: +44 131 244 0460

Факс: +44 131 244 4848

Електронна поща: Angela.Lindsay@gov.scot

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Обединеното кралство не възнамерява да поддържа двустранни споразумения с други държави членки за събиране на доказателства между Обединеното кралство и другите държави членки. То обаче е информирало държавите членки, с които има двустранни споразумения, че желае тези споразумения да продължат да се прилагат по дела между тези държави членки и отвъдморските територии на Обединеното кралство, които не са част от Европейския съюз.

Държавите, с които Обединеното кралство има двустранни споразумения, и сроковете на тези споразумения са следните:

Австрия 31/03/31   Гърция 07/02/36

Белгия 21/06/22   Италия 17/12/30

Дания 29/11/32   Нидерландия 31/05/32

Финландия 11/08/33   Португалия 09/07/31

Франция 02/02/22   Испания 27/06/29

Германия 20/03/28   Швеция 28/08/30

Отвъдморските територии на Обединеното кралство извън Европейския съюз, спрямо които ще продължат да се прилагат тези двустранни споразумения, са:

Англо-нормандски острови

Остров Ман

Ангила

Бермуда

Британски Вирджински острови

Кайманови острови

Фолкландските острови и зависимите територии

Монтсерат

Суверенните бази на Обединеното кралство Акротири и Декелия (Кипър)

Света Елена и зависимите територии

Острови Търкс и Кайкос

Последна актуализация: 12/03/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.