No domínio da justiça civil, os processos e procedimentos pendentes que tiverem tido início antes do final do período de transição continuarão a ser regidos pelo direito da UE. O Portal da Justiça, com base num acordo mútuo com o Reino Unido, manterá as informações relacionadas com este país até ao final de 2022.

Bevisoptagelse

Escócia

Conteúdo fornecido por
Escócia

BUSCAR TRIBUNAIS COMPETENTES

O motor de pesquisa abaixo permite procurar tribunais e autoridades competentes para um instrumento jurídico europeu específico. Nota: nalguns casos excecionais, a competência não pode ser determinada.

Reino Unido

Escócia

Obtenção de provas


*campo obrigatório

Artikel 2 – anmodede ret

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 3 – centralt organ

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St. Andrew's House (GW15)

Edinburgh EH1 3GD

Tlf.:  +44 131 244 0460

Fax: +44 131 244 4848

E-mailadresse: Angela.Lindsay@gov.scot

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Engelsk

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Dokumenter kan fremsendes pr. post, fax eller e-mail.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St. Andrew's House

Regent Road

Edinburgh EH1 3GD

Tlf.: +44 131 244 0460

Fax: +44 131 244 4848

E-mailadresse: Angela.Lindsay@gov.scot

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Det Forenede Kongerige agter ikke at fastholde bilaterale aftaler med andre medlemsstater om bevisoptagelse mellem Det Forenede Kongerige og de øvrige medlemsstater. Det har imidlertid meddelt de medlemsstater, som det har bilaterale aftaler med, at man ønsker, at disse aftaler fortsat skal gælde for sager mellem de pågældende medlemsstater og de britiske oversøiske territorier, der ikke er en del af Den Europæiske Union.

De lande, som Det Forenede Kongerige har indgået bilaterale aftaler med, og datoen for disse aftaler er følgende:

Østrig 31.3.31    Grækenland 7.2.36

Belgien 21.6.22    Italien 17.12.30

Danmark 29.11.32   Nederlandene 31.5.32

Finland 11.8.33      Portugal 9.7.31

Frankrig 2.2.22      Spanien 27.6.29

Tyskland 20.3.28   Sverige 28.8.30

Det Forenede Kongerige oversøiske territorier uden for Den Europæiske Union, som disse bilaterale aftaler fortsat vil gælde for, er:

Kanaløerne

Isle of Man

Anguilla

Bermuda

De Britiske Jomfruøer

Caymanøerne

Falklandsøerne & tilknyttede områder

Montserrat

Baseområderne Akrotiri & Dhekelia (Cypern)

St Helena & tilknyttede områder

Turks- og Caicosøerne

Sidste opdatering: 12/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.