No domínio da justiça civil, os processos e procedimentos pendentes que tiverem tido início antes do final do período de transição continuarão a ser regidos pelo direito da UE. O Portal da Justiça, com base num acordo mútuo com o Reino Unido, manterá as informações relacionadas com este país até ao final de 2022.

Izvođenje dokaza

Escócia

Conteúdo fornecido por
Escócia

BUSCAR TRIBUNAIS COMPETENTES

O motor de pesquisa abaixo permite procurar tribunais e autoridades competentes para um instrumento jurídico europeu específico. Nota: nalguns casos excecionais, a competência não pode ser determinada.

Reino Unido

Escócia

Obtenção de provas


*campo obrigatório

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Scottish Government (Škotska vlada)

Central Authority & International Law Team (Središnje tijelo i služba za međunarodno pravo)

St. Andrew's House (GW15)

Edinburgh EH1 3DG

Telefon:  +44 131 244 0460

Telefaks: +44 131 244 4848

E-adresa: Angela.Lindsay@gov.scot

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Engleski.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi se mogu slati poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Scottish Government (Škotska vlada)

Central Authority & International Law Team (Središnje tijelo i služba za međunarodno pravo)

St. Andrew's House

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Telefon: +44 131 244 0460

Telefaks: +44 131 244 4848

E-adresa: Angela.Lindsay@gov.scot

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Ujedinjena Kraljevina ne namjerava zadržati bilateralne sporazume o izvođenju dokaza koje je sklopila s drugim državama članicama. Međutim, države članice s kojima je sklopila bilateralni sporazum obavijestila je da želi da se ti sporazumi nastave primjenjivati u predmetima u kojima sudjeluju te države članice i prekomorska područja Ujedinjene Kraljevine koja nisu dio Europske unije.

U nastavku se navode zemlje s kojima Ujedinjena Kraljevina ima bilateralni sporazum i datumi sklapanja tih sporazuma:

Austrija 31. 3. 1931.   Grčka 7. 2. 1936.

Belgija 21. 6. 1922.   Italija 17. 12. 1930.

Danska 29. 11. 1932.  Nizozemska 31. 5. 1932.

Finska 11. 8. 1933.     Portugal 9. 7. 1931.

Francuska 2. 2. 1922.     Španjolska 27. 6. 1929.

Njemačka 20. 3. 1928.  Švedska 28. 8. 1930.

Ti će se bilateralni sporazumi i dalje primjenjivati na sljedeća prekomorska područja Ujedinjene Kraljevine izvan Europske unije:

Kanalski otoci

Otok Man

Angvila

Bermudi

Britanski Djevičanski Otoci

Kajmanski Otoci

Falklandski Otoci i pridružena područja

Montserrat

Suverena područja Akrotiri i Dhekelia (Cipar)

Sveta Helena i pridružena područja

Otoci Turks i Caicos

Posljednji put ažurirano: 12/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.