Obţinerea de probe

Austria

Conținut furnizat de
Austria

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 3 – Organismul central

Pentru întreg teritoriul Austriei, autoritatea centrală în sensul articolului 3 alineatul (1) și autoritatea competentă în sensul articolului 3 alineatul (3) coroborat cu articolul 17 din regulament este

Bundesministerium für Justiz (Ministerul Justiției)

Museumstrasse 7

1070 Viena

Tel.: (43-1) 52 1 52 2147

Fax: (43-1) 52 1 52 2829

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Formularele pot fi completate în germană sau engleză.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile pot fi depuse prin poștă, curierat sau fax.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Bundesministerium für Justiz (Ministerul Justiției)

Museumstrasse 7

1070 Viena

Tel.: (43-1) 52 1 52 2147

Fax: (43-1) 52 1 52 2829

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu există intenția de a menține niciun acord bilateral.

Ultima actualizare: 07/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.