Obţinerea de probe

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 3 – Organismul central

Organismul central responsabil cu îndeplinirea sarcinilor menționate la articolul 3 alineatele (1) și (3) din regulament este Serviciul Public Federal de Justiție (Service public fédéral Justice).

Service public fédéral Justice (Serviciul Public Federal de Justiție)

Service de coopération internationale civile (Departamentul de cooperare internațională în materie civilă)

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles

Belgia

Telefon: +32(2)542.65.11

Fax: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

E-mail: eu1206ue@just.fgov.be

Cunoștințe lingvistice: franceză, neerlandeză și engleză.

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Formularul de cerere (formularul-tip) trebuie completat în limba folosită în raza de competență a instanței de prim grad de jurisdicție (tribunal de première instance) care este sesizată cu cererea. La fel și documentele justificative aferente cererii - trebuie redactate sau traduse în această limbă.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Mijloace de trimitere admise de Belgia:

- prin poștă

- prin fax

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Service public fédéral Justice (Serviciul Public Federal de Justiție)
Service de coopération internationale civile (Departamentul de cooperare internațională în materie civilă)

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Bruxelles

Tel.: +32(2)542.65.11
Fax: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

E-Mail: eu1206ue@just.fgov.be

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Belgia declară că, în relațiile sale cu celelalte state membre, regulamentul prevalează asupra următoarelor instrumente în ceea ce privește aspectele incluse în domeniul de aplicare al regulamentului:

  • Convenția din 21 iunie 1922 dintre Belgia și Regatul Unit privind transmiterea actelor judiciare și extrajudiciare și administrarea probelor;
  • Convenția de la Haga din 1 martie 1954 privind procedura civilă;
  • Convenția din 1 martie 1956 dintre Belgia și Franța privind asistența judiciară reciprocă în materie civilă și comercială;
  • Convenția de la New York din 20 iunie 1956 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate;
  • Acordul din 25 aprilie 1959 dintre Guvernul Belgiei și Guvernul Republicii Federale Germania pentru facilitarea aplicării Convenției de la Haga din 1 martie 1954 privind procedura civilă;
  • Convenția din 23 octombrie 1989 între Belgia și Austria privind asistența judiciară și cooperarea juridică, adițională Convenției de la Haga din 1 martie 1954 privind procedura civilă.
Ultima actualizare: 04/08/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.