Obţinerea de probe

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Cererile privind colectarea de probe trebuie trimise instanței districtuale [rayonen sad] în raza teritorială a căreia se află proba [articolul 617 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Instanța competentă să autorizeze colectarea directă a probelor în Republica Bulgaria este instanța provincială [okrazhen sad] în raza teritorială a căreia se află proba [articolul 617 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

Puteți găsi instanța competentă folosind motorul de căutare pus la dispoziție de acest portal.

Articolul 3 – Organismul central

Ministerul Justiției

Direcția pentru cooperare judiciară internațională și afaceri europene

Unitatea de cooperare în materie civilă

Tel.: (+359 2) 9237544

Fax: (+359 2) 9809223

Adresă: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Sofia

Bulgaria

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Cererile din partea unui alt stat membru privind colectarea de probe și furnizarea de informații trebuie să fie formulate în limba bulgară sau să fie însoțite de o traducere în limba bulgară (articolul 618 din Codul de procedură civilă).

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Mijloacele tehnice disponibile prin care pot fi transmise cererile la instanțele enumerate în lista menționată la articolul 2 alineatul (2) sunt: poștă, serviciu de curierat, scrisoare recomandată cu confirmare de primire și fax.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Instanța competentă să autorizeze colectarea directă a probelor în Republica Bulgaria este instanța provincială [okrazhen sad] în raza teritorială a căreia se află proba [articolul 617 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Republica Bulgaria nu menține și nici nu a încheiat acorduri sau înțelegeri cu alte state membre ale UE care vizează facilitarea colectării de probe și care trebuie să fie compatibile cu acest regulament.

Regulamentul se aplică cu prioritate acordurilor încheiate de Republica Bulgaria cu alte state membre, în măsura în care acestea au ca obiect obținerea de probe în materie civilă și comercială.

Ultima actualizare: 04/08/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.