Obţinerea de probe

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 – Instanţe solicitate

În sensul obținerii de probe în Republica Croația este competentă, ca instanță solicitată:

instanța municipală (općinski sudovi) în a cărei rază teritorială trebuie îndeplinit actul de procedură, și anume o singură instanță municipală sau numai anumite instanțe municipale autorizate de către președintele Curții Supreme (Vrhovni sud) să obțină probe în sensul regulamentului. Aceste instanțe municipale se află în jurisdicția uneia sau mai multor instanțe teritoriale (županijski sud).

Lista agențiilor de primire (prijamna mjesta) din Republica Croația, cu denumirea și adresa autorităților judiciare competente, precum și cu zona geografică deservită de acestea se găsește în baza de date privind instanțele, disponibilă pe portalul european e-justiție.

Articolul 3 – Organismul central

Organismul central - responsabil pentru (a) furnizarea de informații instanțelor; (b) găsirea de soluții pentru orice dificultăți care ar putea apărea în legătură cu o cerere; (c) transmiterea, în cazuri excepționale și la cererea unei instanțe solicitante, a unei cereri către instanța competentă - este:

Ministerul Justiției din Republica Croația (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

tel.: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

site web: https://mpu.gov.hr/

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Republica Croația primește formularele în limba croată.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Transmiterea de cereri și de alte comunicări se poate efectua prin poștă (în mod excepțional prin fax sau e-mail).

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministerul Justiției din Republica Croația (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

tel.: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

site web: https://mpu.gov.hr/

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Relația cu convențiile sau acordurile la care statele membre sunt sau vor fi părți - convenții sau acorduri încheiate între Republica Croația și statele membre:

- Acordul dintre Republica Croația și Republica Slovenia privind asistența juridică în materie civilă și penală, 7.2.1994.

Ultima actualizare: 30/01/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.