Obţinerea de probe

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 3 – Organismul central

Ministerul Justiției

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 620 8183

Fax: (372) 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Cererile și comunicările se redactează în limba oficială a statului membru solicitat, adică în limba estonă.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile se pot transmite prin poștă, fax sau e-mail.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministerul Justiției

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 620 8183

Fax: (372) 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Acordul dintre Republica Letonia, Republica Estonia și Republica Lituania privind asistența juridică și relațiile juridice.

Acordul dintre Estonia și Polonia privind asistența juridică și relațiile juridice în materia dreptului civil, a dreptului muncii și a dreptului penal.

Ultima actualizare: 04/08/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.