Obţinerea de probe

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 3 – Organismul central

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini finlandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Organismul central menționat la articolul 3 alineatul (1) este Ministerul Justiției. Aceasta are jurisdicție asupra întregii țări. Organismul central, și anume Ministerul Justiției, a fost desemnat ca autoritate competentă, menționată la articolul 3 alineatul (3) din regulament, responsabilă cu luarea deciziilor, în temeiul articolului 17, cu privire la cererile de obținere directă de probe. Adresa este următoarea:

Ministerul justiției

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Adresa de corespondență:

Ministerul justiției

PO Box 25

FIN-00023 Guvern

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Limbi: Finlandeză, suedeză, engleză.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile pot fi trimise prin poștă, fax sau e-mail.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministerul justiției

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Adresa de corespondență:

Ministerul justiției

PO Box 25

FIN-00023 Guvern

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu se aplică

Ultima actualizare: 14/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.