Obţinerea de probe

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Finlanda

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 – Instanţe solicitate

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 3 – Organismul central

Organismul central menționat la articolul 3 alineatul (1) este Ministerul Justiției. Aceasta are jurisdicție asupra întregii țări. Organismul central, și anume Ministerul Justiției, a fost desemnat ca autoritate competentă, menționată la articolul 3 alineatul (3) din regulament, responsabilă cu luarea deciziilor, în temeiul articolului 17, cu privire la cererile de obținere directă de probe. Adresa este următoarea:

Ministerul justiției

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Adresa de corespondență:

Ministerul justiției

PO Box 25

FIN-00023 Guvern

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Limbi: Finlandeză, suedeză, engleză.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile pot fi trimise prin poștă, fax sau e-mail.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministerul justiției

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Adresa de corespondență:

Ministerul justiției

PO Box 25

FIN-00023 Guvern

Tel. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu se aplică

Ultima actualizare: 08/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.