Obţinerea de probe

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 – Instanţe solicitate

În Franța, executarea cererilor de obținere a probelor în materie civilă și comercială este de competența exclusivă a instanțelor de judecată.

Instanța competentă teritorial este cea în a cărui rază teritorială se execută cererea de obținere a probelor.

Instanța competentă și datele de contact ale acesteia pot fi obținute accesând Atlasul Judiciar European de pe portalul e-justiție.

Articolul 3 – Organismul central

Franța a ales un singur organism cu responsabilitate națională, și anume Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) (Departamentul de asistență reciprocă, de drept internațional privat și de drept european) din cadrul Ministerului Justiției:

Adresă:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

e-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Formularele trimise instanțelor și organismului central francez trebuie să fie redactate sau traduse în limba franceză.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile pot fi trimise instanțelor regionale franceze și organismului central francez prin poștă, fax sau e-mail.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

e-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu există

Ultima actualizare: 04/08/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.