Obţinerea de probe

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Articolul 2 – Instanţe solicitate

În Germania, autoritatea competentă pentru obținerea de probe, în calitate de instanță solicitată, în sensul articolului 2 alineatul (1) din regulament, este tribunalul districtual (Amtsgericht) în a cărui circumscripție trebuie să se efectueze actul de procedură. Guvernele landurilor pot emite un ordin executiv prin care desemnează o instanță să îndeplinească funcția de instanță solicitată pentru mai multe tribunale districtuale.

Articolul 3 – Organismul central

În fiecare land, sarcinile organismului central sunt efectuate de o autoritate desemnată de guvernul landului. De obicei, aceste autorități sunt autoritățile judiciare ale landului sau o instanță regională superioară (Oberlandesgericht) din landul respectiv.

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Cererile și comunicările prevăzute în regulament, precum și formularul (cererea) pot fi redactate doar în limba germană.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Sunt disponibile următoarele mijloace de primire:

- pentru primire și expediere: poștă, inclusiv servicii de curierat privat, fax;

- pentru comunicarea informală: telefon și e-mail.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

În fiecare land, sarcinile organismului central sunt efectuate de o autoritate desemnată de guvernul landului. De obicei, aceste autorități sunt autoritățile judiciare ale landului sau o instanță regională superioară (Oberlandesgericht) din landul respectiv.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Ultima actualizare: 28/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.