Obţinerea de probe

Germania

Conținut furnizat de
Germania

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Germania

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 – Instanţe solicitate

În Germania, autoritatea competentă pentru obținerea de probe, în calitate de instanță solicitată, în sensul articolului 2 alineatul (1) din regulament, este tribunalul districtual (Amtsgericht) în a cărui circumscripție trebuie să se efectueze actul de procedură. Guvernele landurilor pot emite un ordin executiv prin care desemnează o instanță să îndeplinească funcția de instanță solicitată pentru mai multe tribunale districtuale.

Articolul 3 – Organismul central

În fiecare land, sarcinile organismului central sunt efectuate de o autoritate desemnată de guvernul landului. De obicei, aceste autorități sunt autoritățile judiciare ale landului sau o instanță regională superioară (Oberlandesgericht) din landul respectiv.

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Cererile și comunicările prevăzute în regulament, precum și formularul (cererea) pot fi redactate doar în limba germană.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Sunt disponibile următoarele mijloace de primire:

- pentru primire și expediere: poștă, inclusiv servicii de curierat privat, fax;

- pentru comunicarea informală: telefon și e-mail.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

În fiecare land, sarcinile organismului central sunt efectuate de o autoritate desemnată de guvernul landului. De obicei, aceste autorități sunt autoritățile judiciare ale landului sau o instanță regională superioară (Oberlandesgericht) din landul respectiv.

Ultima actualizare: 08/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.