Obţinerea de probe

Ungaria

Conținut furnizat de
Ungaria

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Executarea cererilor de asistență juridică în materie de obținere a probelor este de competența materială și teritorială a instanței districtuale (járásbíróságnak) în a cărei circumscripție

a) se află domiciliul sau reședința obișnuită în Ungaria a persoanei care trebuie să fie audiată;

b) se află obiectul care trebuie să fie supus inspecției sau unde

c) este mai convenabil, din punct de vedere practic, să se obțină probele, în special în cazul în care locul în care persoanele care trebuie să fie audiate își au domiciliul sau reședința obișnuită ori în cazul în care obiectele care trebuie să fie supuse inspecției se încadrează în domeniul de competență al mai multor instanțe.

În cazul Budapestei, executarea cererilor de asistență juridică în materie de obținere a probelor este de competența materială și teritorială a instanței districtuale centrale din Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Articolul 3 – Organismul central

În Ungaria, sarcinile organismului central sunt îndeplinite de ministerul responsabil cu sistemul judiciar.

Igazságügyi Minisztérium (Ministerul Justiției)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Departamentul de drept internațional privat)

Adresă: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Adresă poștală: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Fax: +36 1 550 3946

Email: nmfo@im.gov.hu

Limbi: maghiară, germană, engleză și franceză.

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Instanțele maghiare primesc cereri în limbile maghiară, engleză sau germană.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Instanțele maghiare primesc cereri prin poștă, fax sau email.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

În Ungaria, sarcinile organismului central sunt îndeplinite de ministerul responsabil cu sistemul judiciar.

Igazságügyi Minisztérium (Ministerul Justiției)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Departamentul de drept internațional privat)

Adresă: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Adresă poștală: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Fax: +36 1 550 3946

Email: nmfo@im.gov.hu.

Ultima actualizare: 02/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.