Obţinerea de probe

Italia

Conținut furnizat de
Italia

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 3 – Organismul central

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: +39 06 6885 2633

Fax: +39 06 6889 7529

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Limba italiană.

Sau: formularele completate în limba țării solicitante, cu condiția ca acestea să fie însoțite de traducerea în limba italiană, autentificată de o autoritate publică sau de un traducător autorizat.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile referitoare la obținerea de probe pot fi trimise prin poștă sau fax.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: +39 06 6885 2633

Fax: +39 06 6889 7529

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Italia nu intenționează să utilizeze posibilitatea de a menține sau de a încheia acorduri ori aranjamente cu alte state membre pentru a facilita în mai mare măsură obținerea de probe, deoarece consideră că dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 sunt corespunzătoare și suficiente.

Ultima actualizare: 28/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.