Obţinerea de probe

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 3 – Organismul central

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

În afară de letonă, Letonia acceptă formularele care sunt completate în limba engleză.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile pot fi trimise prin poștă, fax sau e-mail.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Între Letonia și celelalte state membre nu există acorduri sau înțelegeri de tipul celor menționate la articolul 21 alineatul (2) (acorduri sau înțelegeri între unul sau mai multe state membre care au drept scop să faciliteze și mai mult obținerea de probe, cu condiția ca acestea să respecte Regulamentul nr. 1206/2001, precum și proiectele de astfel de acorduri sau înțelegeri pe care intenționează să le adopte și orice denunțare sau modificare a respectivelor acorduri sau înțelegeri).

Ultima actualizare: 23/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.