Obţinerea de probe

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Letonia

Obținerea de probe


*mențiuni obligatorii

Articolul 2 – Instanţe solicitate

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 3 – Organismul central

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

În afară de letonă, Letonia acceptă formularele care sunt completate în limba engleză.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile pot fi trimise prin poștă, fax sau e-mail.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Între Letonia și celelalte state membre nu există acorduri sau înțelegeri de tipul celor menționate la articolul 21 alineatul (2) (acorduri sau înțelegeri între unul sau mai multe state membre care au drept scop să faciliteze și mai mult obținerea de probe, cu condiția ca acestea să respecte Regulamentul nr. 1206/2001, precum și proiectele de astfel de acorduri sau înțelegeri pe care intenționează să le adopte și orice denunțare sau modificare a respectivelor acorduri sau înțelegeri).

Ultima actualizare: 16/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.