Obţinerea de probe

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Instanțele sesizate sunt instanțele de prim grad de jurisdicție: instanțele districtuale și, în cazurile prevăzute de lege, instanțele regionale. Instanțele regionale, în calitate de instanțe de prim grad de jurisdicție, judecă următoarele tipuri de cauze civile:

1) cauze care vizează sume de peste patruzeci și trei de mii cinci sute de euro, cu excepția cauzelor legate de dreptul familiei, de conflictele de muncă și a celor care vizează despăgubiri pentru prejudicii morale;

2) cauze privind aspecte juridice morale în cadrul drepturilor de autor;

3) cauze privind raporturile juridice de drept civil care decurg dintr-o licitație publică;

4) cauze privind falimentul și restructurarea, cu excepția cazurilor referitoare la falimentul persoanelor fizice;

5) cauze în care una dintre părți este un stat străin;

6) cauze privind creanțe legate de vânzarea forțată de acțiuni (participații, acțiuni ale membrilor);

7) cauze privind creanțe legate de examinarea activităților unei entități juridice;

8) cauze privind repararea prejudiciului material și moral cu încălcarea drepturilor dobândite ale pacienților;

9) alte cauze civile care, în temeiul legii, sunt judecate de instanțele regionale ca instanțe de prim grad de jurisdicție.

Articolul 3 – Organismul central

Organismul central este: Ministerul Justiției din Republica Lituania

Ministerul Justiției din Republica Lituania
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

În afară de limba lituaniană, Republica Lituania acceptă formularele completate în engleză sau franceză.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Se acceptă și cererile de obținere a probelor transmise prin poștă și prin fax.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministerul Justiției din Republica Lituania
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Lituania nu a încheiat niciun acord sau înțelegere cu statele membre pentru a facilita obținerea de probe suplimentare, astfel cum se menționează la articolul 21 alineatul (2).

Ultima actualizare: 04/08/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.