Obţinerea de probe

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 3 – Organismul central

Organismul central este:

Parchetul general (Parquet Général)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxemburg
Telefon: (352) 47 59 81-2336
Fax: (352) 47 05 50
e-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Luxemburgul acceptă ca formularul de cerere să fie completat și în limba germană, în plus față de limba franceză.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Mijloace de transmitere acceptate de Luxemburg:

- prin poștă

- prin fax

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Organismul central este:

Parchetul general (Parquet Général)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxemburg
Telefon: (352) 47 59 81-2336
Fax: (352) 47 05 50
e-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

  • Convenția din 17 martie 1972 dintre Marele Ducat al Luxemburgului și Republica Austria, convenție adițională la Convenția din 1 martie 1954 privind procedura civilă încheiată la Haga.
  • Schimbul de declarații din 23 iulie 1956 dintre Republica Franceză și Marele Ducat al Luxemburgului privind transmiterea de comisii rogatorii.
Ultima actualizare: 12/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.