Obţinerea de probe

Malta

Conținut furnizat de
Malta

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 3 – Organismul central

Office of the State Advocate (Biroul de consiliere juridică al Guvernului), Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta VLT1311

Tel :     (00356) 22265000

Email: info@stateadvocate.mt

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Limba oficială: engleza

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile se pot trimite instanțelor prin fax sau email.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Office of the State Advocate (Biroul de consiliere juridică al Guvernului), Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta VLT1311

Tel :     (00356) 22265000

Email: info@stateadvocate.mt

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Acord: nu există

Ultima actualizare: 15/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.