Obţinerea de probe

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 3 – Organismul central

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Denumirea și adresa organismului central responsabil cu îndeplinirea sarcinilor menționate la articolul 3 alineatul (1) din regulament:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 9723

Fax: 070 361 9715

De Raad voor de Rechtspraak (Consiliul Judiciar) este singurul organism central și, ca atare, este competent în toate cazurile să îndeplinească sarcinile prevăzute la articolul 3 din regulament.

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Cealaltă limbă în care se pot depune cererile în conformitate cu articolul 5 din regulament este limba engleză.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Mijlocul tehnic de primire aflat la dispoziția instanțelor din Țările de Jos este faxul.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Denumirea și adresa autorității competente desemnate în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) pentru a lua decizii cu privire la cereri în temeiul articolul 17 din regulament:

Rechtbank ’s-Gravenhage

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 381 3131

Fax: 070 381 1972

Tribunalul districtual din Haga este singura autoritate competentă, având astfel competență pentru toate cererile în temeiul articolului 17.

Ultima actualizare: 13/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.