Obţinerea de probe

România

Conținut furnizat de
România

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Instanţa română competentă să primească cererile este judecătoria în a cărei circumscripţie urmează a se obţine proba solicitată din statele membre ale Uniunii Europene.

Articolul 3 – Organismul central

Autoritatea centrală

Ministerul Justiției este autoritate centrală română.

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept Internațional și Cooperare Judiciară

Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bucureşti, Cod 050741

Tel: +40372041077

Fax: +40372041079

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Transmiterea de cereri şi alte comunicări: limba română

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Mijlocele de primire a actelor sunt poştă şi fax.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept Internațional și Cooperare Judiciară

Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă

Strada Apolodor 17, Sector 5, București, Cod 050741

Tel: +40372041077 Secretariat

Fax: +40372041079

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu este cazul

Ultima actualizare: 14/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.