Obţinerea de probe

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 3 – Organismul central

Ministerul Justiției din Republica Slovacă

Direcția de drept internațional privat (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Republica Solvacă

Nr. de telefon: (421) 2 888 91 549

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Site: https://www.justice.gov.sk

Limbi: Slovacă, cehă, engleză, franceză, germană.

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

slovacă

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Autoritățile slovace acceptă cereri scrise pe suport de hârtie.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministerul Justiției din Republica Slovacă

Direcția de drept internațional privat (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Republica Solvacă

Nr. de telefon: (+421) 2 888 91 549

Fax: (+421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Site: https://www.justice.gov.sk

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

  • Tratatul dintre Republica Cehă și Republica Slovacă privind asistența juridică furnizată de organele judecătorești și privind reglementarea anumitor relații juridice în materie civilă și penală, semnat la Praga la 29 octombrie 1992 (Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach (Praha 29. októbra 1992).
  • Tratatul dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Populară Polonă privind asistența juridică și reglementarea relațiilor juridice în materie de drept civil, dreptul familiei, dreptul muncii și drept penal, semnat la Varșovia la 21 decembrie 1987 (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, Varšava 21. december 1987).
  • Tratatul dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Populară Ungară privind asistența juridică și reglementarea relațiilor juridice în materie de drept civil, dreptul familiei, dreptul muncii și drept penal, semnat la Varșovia la 28 martie 1989 (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, Varšava 28. december 1989).
Ultima actualizare: 11/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.