Obţinerea de probe

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Informațiile pot fi obținute cu ajutorul motorului de căutare al instanțelor.

Articolul 3 – Organismul central

Organismul central este Ministerul justiției din Republica Slovenia.

Ministrstvo za pravosodje (Ministerul justiției)

Župančičeva 3

1000 Ljubljana

Tél.: (386) 1 369 53 42

Fax: (386) 1 369 57 83

Email: : gp.mp@gov.si

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Slovenia acceptă formularele completate în slovenă și engleză.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministrstvo za pravosodje (Ministerul justiției)

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

Tel.: (386) 1 369 53 42

Fax: (386) 1 369 57 83

Email: mp@gov.si

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

  • Acordul din 7 februarie 1994 dintre Republica Slovenia și Republica Croația privind asistența judiciară în materie civilă și penală.
Ultima actualizare: 04/08/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.