Obţinerea de probe

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

N.B.: Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Notificările efectuate în temeiul noului regulament pot fi consultate aici!


Articolul 2 – Instanţe solicitate

- instanțe districtuale (tingsrätter).

Articolul 3 – Organismul central

Organismul central și autoritatea competentă să decidă asupra cererilor formulate în temeiul articolului 17 din Regulament este:

Ministerul Justiției (Justitiedepartementet)
Departamentul pentru probleme penale și cooperare judiciară internațională (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Autoritatea centrală (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Stockholm
Tel.: (46-8) 405 45 00
Fax: (46-8) 405 46 76
Adresa de e-mail: ju.birs@gov.se

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Cererile pot fi completate atât în limba suedeză, cât și în limba engleză.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Documentele pot fi transmise Suediei prin poștă, serviciu de curierat sau fax ori prin alte mijloace, convenite de la caz la caz.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministerul Justiției
Departamentul pentru probleme penale și cooperare judiciară internațională
Autoritatea centrală
S-103 33 Stockholm
Tel.: (46-8) 405 45 00
Fax: (46-8) 405 46 76
Adresa de e-mail: ju.birs@gov.se

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

În prezent, nu există astfel de acorduri sau înțelegeri.

Ultima actualizare: 30/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.