Vykonávanie dôkazov

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

POZNÁMKA: Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 je od 1. júla 2022 nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783.

Oznámenia podľa nového nariadenia možno nájsť tu!


článok 2 – dožiadané súdy

Každý okresný súd v Cyperskej republike, ktorý vykonáva civilnú jurisdikciu aj vrátane súdov pre rodinné právo.

  • Okresný súd Lefkosía/Nikózia

ulica: Charalambou Moúskou, 1405, Lefkosía/Nikózia, Cyprus

Telefón: +357 22865518

Fax: +357 22304212 / 22805330

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okresný súd Lemesos/Limassol

ulica: Leof. Lórdou Výronos 8, P. O. 54619, 3726 Lemesos (Limassol), Cyprus

telefón: +357 25806100 / 25806128

fax: +357 25305311

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okresný súd Larnaka

ulica: Leof. Artemídos, 6301 Larnaka, P. O. 40107, Cyprus

Telefón: +357 24802721

Fax: +357 24802800

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov

  • Okresný súd Pafos

ulica: Gonía ton odón Neofýtou kai Níkou Nikolaidi, 8100 – Pafos, P. O. 60007, Cyprus

telefón: +357 26802601

fax: +357 26306395

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okresný súd Ammochóstos/Famagusta

ulica: Sotiras 2, Megáro Tsiváni, 5286 Paralimni, Cyprus

Telefón: +357 23730950 / 23742075

Fax: +357 23741904

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Súd pre rodinné právo Lefkosía/Nikózia

Telefón: +357 22369717-718

Fax: +357 22660028

Adresa: Diagorou 8, Kritikos Τοwer 9nd – 11th floor

  • Súd pre rodinné právo Lemesos/Limassol

Telefón: +357 25806133

Fax: +357 25305054

Adresa: Leof. Lórdou Výronos 8, 3276 – Limassol

  • Súd pre rodinné právo Larnarka/Famagusta

Telefón: +357 24802754

Fax: +357 24802800

Adresa: Leof. Artemidos, 6301 – Larnaka

  • Súd pre rodinné právo Pafos

Telefón: +357 26802626

Fax: +357 26306395

článok 3 – ústredný orgán

Na účely článku 3 ods. 3 je ústredným orgánom a príslušným orgánom:

Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku (Ministry of Justice and Public Order)

Oddelenie medzinárodnej právnej spolupráce (International Legal Cooperation Unit)

Athalassas Avenue 125

Dasoupolis 1461, Lefkosía/Nikózia

Cyprus

Zodpovedné osoby

Pani pani Yioulika Hadziprodromou

právna referentka

Oddelenie medzinárodnej právnej spolupráce (International Legal Cooperation Unit)

Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku (Ministry of Justice and Public Order)

Telefón: +357 22805943

Fax: +357 22518328

e-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Pani pani Troodia Dionysiou

administratívna referentka

Oddelenie medzinárodnej právnej spolupráce (International Legal Cooperation Unit)

Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku (Ministry of Justice and Public Order)

Telefón: +357 22805932

Fax: +357 22518328

e-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Na účely článku 5 je okrem úradných jazykov Cyperskej republiky, t. j. gréckeho a tureckého jazyka, prípustný aj anglický jazyk.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

pošta, fax

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku (Ministry of Justice and Public Order)

Oddelenie medzinárodnej právnej spolupráce (International Legal Cooperation Unit)

Athalassas Avenue 125

1461 Lefkosía/Nikózia

Cyprus

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

neuvádza sa

Posledná aktualizácia: 04/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.