Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Vykonávanie dôkazov

Anglicko a Wales

Autor obsahu
Anglicko a Wales

článok 2 – dožiadané súdy

Londýn a juhovýchodné Anglicko

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Spojené kráľovstvo

Telefón:

+44 2079476691

+44 2079477786

+44 2079476488

+44 2079476327

+44 2079471741

Fax: +44 8703240025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Webové sídlo: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Juhozápadné Anglicko

Bristol Civil and Family Justice Centre

2 Redcliff Street

Bristol

BS1 6GR

Spojené kráľovstvo

Telefón: +44 1173664800

Fax: +44 8703240048

E-mail: e-filing@bristol.countycourt.gsi.gov.uk

Webové sídlo: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/bristol-civil-and-family-justice-centre?q=bristol

Stredné Anglicko

Birmingham Civil and Family Justice Centre

Priory Courts

33 Bull Street

Birmingham

B4 6DS

Spojené kráľovstvo

Telefón: + 44 3001235577

E-mail: BCJC_EU_Requests@hmcts.gsi.gov.uk

Webové sídlo: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/birmingham-civil-and-family-justice-centre?q=birmingham

Severovýchodné Anglicko

Leeds Combined Court

The Court House

1 Oxford Row

Leeds

LS1 3BG

Spojené kráľovstvo

Telefón: +44 1133062800

E-mail: djorders@leeds.countycourt.gsi.gov.uk

Webové sídlo: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/leeds-combined-court-centre?q=leeds

Severozápadné Anglicko

Manchester County Court and Family Court

1 Bridge Street West

Manchester

M60 9DJ

Spojené kráľovstvo

Telefón: +44 1612405000

Fax: +44 1264785032

E-mail: e-filing@manchester.countycourt.gsi.gov.uk

Webové sídlo: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/manchester-county-court-and-family-court

Wales

Cardiff Civil and Family Justice Centre

2 Park Street

Cardiff

CF10 1ET

Wales

Spojené kráľovstvo

Telefón: + 44 2920376400

Fax: + 44 01264347951

E-mail: enquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk

Webové sídlo: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/cardiff-civil-and-family-justice-centre?q=cardiff

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Spojené kráľovstvo

Telefón:

+44 2079476691

+44 2079477786

+44 2079476488

+44 2079476327

+44 2079471741

Fax: +44 8703240025

E-mail: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Webové sídlo: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Vzorový formulár môže byť vyplnený v angličtine alebo vo francúzštine.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti týkajúce sa všetkých vecí, okrem vymáhania rozhodnutia o stanovení výživného, prijímajú určené súdne orgány poštou.

Veci týkajúce sa vymáhania rozhodnutí o stanovení výživného na základe vzájomnosti v rámci stanovených postupov sa môžu prijímať poštou, faxom alebo elektronicky.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Spojené kráľovstvo

Telefón:

+44 2079476691

+44 2079477786

+44 2079476488

+44 2079476327

+44 2079471741

Fax: +44 8703240025

E-mailová adresa: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Webové sídlo: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Spojené kráľovstvo nemá v úmysle zachovať žiadne dvojstranné dohody s ostatnými členskými štátmi týkajúce sa dokazovania medzi Spojeným kráľovstvom a ostatnými členskými štátmi. Členské štáty, s ktorými dvojstranné dohody už má, však informovalo, že má záujem, aby sa tieto dohody naďalej uplatňovali vo veciach týkajúcich sa sporov medzi týmito členskými štátmi a zámorskými územiami Spojeného kráľovstva, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie.

Krajiny, s ktorými má Spojené kráľovstvo dvojstranné dohody, a údaje týchto dohôd sú:

Rakúsko 31/03/31     Grécko 07/02/36

Belgicko 21/06/22     Taliansko 17/12/30

Dánsko 29/11/32    Holandsko 31/05/32

Fínsko 11/08/33       Portugalsko 09/07/31

Francúzsko 02/02/22       Španielsko 27/06/29

Nemecko 20/03/28    Švédsko 28/08/30

Tieto dvojstranné dohody sa budú naďalej uplatňovať na tieto zámorské územia Spojeného kráľovstva mimo Európskej únie:

Normandské ostrovy

Ostrov Man

Anguila

Bermudy

Britské Panenské ostrovy

Kajmanie ostrovy

Falklandské ostrovy a závislé územia

Montserrat

Výsostné územia Akrotiri a Dhekelia (Cyprus)

Svätá Helena a korunné dependencie

Ostrovy Turks a Caicos

Posledná aktualizácia: 18/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.