Izvajanje dokazov

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Avstrija

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2 – Zaprošena sodišča

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

Osrednji organ iz člena 3(1) in pristojni organ iz člena 3(3) v povezavi s členom 17 Uredbe je za celotno Avstrijo:

Bundesministerium für Justiz (Zvezno ministrstvo za pravosodje)

Museumstraße 7

1070 Wien

Telefon: (43-1) 52 1 52 2147

Telefaks: (43-1) 52 1 52 2829

E-naslov: team.z@bmj.gv.at

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Za izpolnitev obrazcev je poleg nemščine sprejemljiva tudi angleščina.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila se lahko pošljejo po pošti, kurirski službi ali telefaksu.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Bundesministerium für Justiz (Zvezno ministrstvo za pravosodje)

Museumstraße 7

1070 Wien

Telefon: (43-1) 52 1 52 2147

Telefaks: (43-1) 52 1 52 2829

E-naslov: Team.z@bmj.gv.at

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Ohranitev dvostranskih sporazumov se trenutno ne načrtuje.

Zadnja posodobitev: 14/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.