Izvajanje dokazov

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Osrednji organ iz člena 3(1) in pristojni organ iz člena 3(3) v povezavi s členom 17 Uredbe je za celotno Avstrijo:

Bundesministerium für Justiz (Zvezno ministrstvo za pravosodje)

Museumstraße 7

1070 Wien

Telefon: (43-1) 52 1 52 2147

Telefaks: (43-1) 52 1 52 2829

E-naslov: team.z@bmj.gv.at

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Za izpolnitev obrazcev je poleg nemščine sprejemljiva tudi angleščina.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Zaprosila se lahko pošljejo po pošti, kurirski službi ali telefaksu.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Bundesministerium für Justiz (Zvezno ministrstvo za pravosodje)

Museumstraße 7

1070 Wien

Telefon: (43-1) 52 1 52 2147

Telefaks: (43-1) 52 1 52 2829

E-naslov: Team.z@bmj.gv.at

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Ohranitev dvostranskih sporazumov se trenutno ne načrtuje.

Zadnja posodobitev: 27/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.