Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Izvajanje dokazov

Anglija in Wales

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Člen 2 – Zaprošena sodišča

London in jugovzhodna Anglija

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Telefon:

+44 2079476691

+44 2079477786

+44 2079476488

+44 20 79476327

+44 2079471741

Telefaks: +44 8703240025

E-naslov: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Spletišče: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Jugozahodna Anglija

Bristol Civil and Family Justice Centre

2 Redcliff Street

Bristol

BS1 6GR

United Kingdom

Telefon: +44 1173664800

Telefaks: +44 8703240048

E-naslov: e-filing@bristol.countycourt.gsi.gov.uk

Spletišče: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/bristol-civil-and-family-justice-centre?q=bristol

Osrednja Anglija

Birmingham Civil and Family Justice Centre

Priory Courts

33 Bull Street

Birmingham

B4 6DS

United Kingdom

Telefon: + 44 3001235577

E-naslov: BCJC_EU_Requests@hmcts.gsi.gov.uk

Spletišče: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/birmingham-civil-and-family-justice-centre?q=birmingham

Severovzhodna Anglija

Leeds Combined Court

The Court House

1 Oxford Row

Leeds

LS1 3BG

United Kingdom

Telefon: +44 1133062800

E-naslov: djorders@leeds.countycourt.gsi.gov.uk

Spletišče: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/leeds-combined-court-centre?q=leeds

Severozahodna Anglija

Manchester County Court and Family Court

1 Bridge Street West

Manchester

M60 9DJ

United Kingdom

Telefon: +44 1612405000

Telefaks: +44 1264785032

E-naslov: e-filing@manchester.countycourt.gsi.gov.uk

Spletišče: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/manchester-county-court-and-family-court

Wales

Cardiff Civil and Family Justice Centre

2 Park Street

Cardiff

CF10 1ET

Wales

United Kingdom

Telefon: + 44 2920376400

Telefaks: + 44 01264347951

E-naslov: enquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk

Spletišče: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/cardiff-civil-and-family-justice-centre?q=cardiff

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Telefon:

+44 2079476691

+44 2079477786

+44 2079476488

+44 20 79476327

+44 2079471741

Telefaks: +44 8703240025

E-naslov: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Spletišče: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Standardni obrazec je sprejemljiv v angleškem in francoskem jeziku.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila za vse zadeve, razen za vzajemno izvrševanje sodnih odločb v preživninskih zadevah, bodo imenovana sodišča sprejela samo, če so poslana po pošti.

Zadeve, ki se nanašajo na vzajemno izvrševanje odločb v preživninskih zadevah v skladu z ustaljenim postopkom, se lahko pošljejo po pošti, telefaksu ali e-pošti.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

The Senior Master

For the attention of the Foreign Process Section

Room E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

United Kingdom

Telefon:

+44 2079476691

+44 2079477786

+44 2079476488

+44 20 79476327

+44 2079471741

Telefaks: +44 8703240025

E-naslov: foreignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Spletišče: https://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Združeno kraljestvo ne namerava ohraniti dvostranskih sporazumov z drugimi državami članicami o pridobivanju dokazov. Vendar pa je države članice, s katerimi ima tovrstne dvostranske sporazume, obvestilo, da želi, da bi se ti sporazumi še naprej uporabljali za primere med zadevnimi državami članicami in čezmorskimi ozemlji Združenega kraljestva, ki niso del Evropske unije.

Države, s katerimi ima Združeno kraljestvo dvostranske sporazume, in datumi teh sporazumov:

Avstrija 31.3.31     Grčija 07.2.36

Belgija 21.6.22     Italija 17.12.30

Danska 29.11.32    Nizozemska 31.5.32

Finska 11.8.33       Portugalska 9.7.31

Francija 2.2.22       Španija 27.6.29

Nemčija 20.3.28    Švedska 28.8.30

Ti dvostranski sporazumi se bodo še naprej uporabljali za naslednja čezmorska ozemlja Združenega kraljestva, ki niso del Evropske unije:

Kanalski otoki

Otok Man

Angvila

Bermudi

Britanski Deviški otoki

Kajmanski otoki

Falklandski otoki in pridružena območja

Monserat

Suvereni coni Akrotiri in Dekelia (Ciper)

Sveta Helena in pridružena območja

Otoki Turks in Caicos

Zadnja posodobitev: 18/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.