Izvajanje dokazov

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

Opomba: Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 je bila s 1. julijem 2022 nadomeščena z Uredbo (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obvestila v skladu z novo uredbo so na voljo tukaj!


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

Izvirna jezikovna različica te strani finščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Osrednji organ iz člena 3(1) je ministrstvo za pravosodje. Pristojno je za celotno državo. Osrednji organ, torej ministrstvo za pravosodje, je bil imenovan kot pristojni organ iz člena 3(3) Uredbe in je odgovoren za odločitve o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov v skladu s členom 17. Naslov je:

Ministry of Justice

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Poštni naslov:

Ministry of Justice

PO Box 25

FIN-00023 Government

Telefon (358-9) 16 06 76 28

Telefaks: (358 -9) 16 06 75 24

E-naslov: central.authority@om.fi

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Jeziki: finščina, švedščina, angleščina.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila se lahko pošljejo po pošti, telefaksu ali e-pošti.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Ministry of Justice

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Poštni naslov:

Ministry of Justice

PO Box 25

FIN-00023 Government

Telefon (358-9) 16 06 76 28

Telefaks: (358 -9) 16 06 75 24

E-naslov: central.authority@om.fi

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Ni relevantno

Zadnja posodobitev: 14/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.