Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Taking evidence

Gibraltar

Vsebino zagotavlja
Gibraltar

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Združeno kraljestvo

Gibraltar

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Article 2 – Requested courts

Taking of Evidence 'Requested Court'

The Supreme Court of Gibraltar

277 Main Street

Gibraltar

Tel: +350 200 75608

Article 3 – Central body

All formal communications should be addressed to:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar

Tel.: + 350 78882
Fax: + 350 79891

Then sent via:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tel.: + 44 20 7008 2862
Fax: + 44.20 7008 3629 or + 44 20 7008 8259

Article 5 – Languages accepted for completion of the forms

English and French.

Article 6 – Means accepted for transmission of requests and other communications

Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Requests must be by post via the Foreign and Commonwealth Office in London following the procedure detailed in the information already provided.

Article 17 – Central body or competent authority(ies) responsible for decisions on requests for direct taking of evidence

All formal communications should be addressed to:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar
Tel.: + 350 78882
Fax: + 350 79891

Then sent via:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tel.: + 44 20 7008 2862
Fax: + 44.20 7008 3629 or + 44 20 7008 8259

Article 21 – Agreements or arrangements to which Member States are parties and which comply with the conditions in Article 21(2)

The United Kingdom does not intend to retain any bilateral agreements with other Member States for taking of evidence between the United Kingdom and the other Member States. It has, however, informed Member States with which it has bilateral agreements that it wants these agreements to continue to apply for cases between those Member States and the United Kingdom Overseas Territories that are not part of the European Union.

The countries with which the United Kingdom has bilateral agreements and the date of those agreements are as follows:

Austria 31/03/31      Greece 07/02/36

Belgium 21/06/22      Italy 17/12/30

Denmark 29/11/32     Netherlands 31/05/32

Finland 11/08/33        Portugal 09/07/31

France 02/02/22       Spain 27/06/29

Germany 20/03/28    Sweden 28/08/30

The United Kingdom Overseas Territories outside the European Union to which these bilateral agreements will continue to apply are:

Channel Islands

Isle of Man

Anguilla

Bermuda

British Virgin Islands

Cayman Islands

Falkland Islands & Dependencies

Montserrat

Sovereign Base Areas of Akrotiri & Dhekelia (Cyprus)

St Helena & Dependencies

Turks & Caicos Islands

Last update: 25/04/2017

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.