Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Izvajanje dokazov

Gibraltar

Vsebino zagotavlja
Gibraltar

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Združeno kraljestvo

Gibraltar

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2 – Zaprošena sodišča

Pridobivanje dokazov na zaprošenem sodišču

The Supreme Court of Gibraltar

277 Main Street

Gibraltar

Telefon: +350 20075608

Člen 3 – Osrednji organ

Vsa uradna sporočila je treba nasloviti na:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar

Telefon: + 350 78882
Telefaks: + 350 79891

Nato se pošljejo prek:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Telefon: + 44 2070082862
Telefaks: + 44 2070083629 ali + 44 2070088259

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Angleščina in francoščina.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zahtevki se pošljejo prek Urada za zunanje zadeve in zadeve Commonwealtha (Foreign and Commonwealth Office) v Londonu po postopku, ki je podrobno opisan v že posredovanih podatkih.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Vsa uradna sporočila je treba nasloviti na:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar
Telefon: + 350 78882
Telefaks: + 350 79891

Nato se pošljejo prek:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Telefon: + 44 2070082862
Telefaks: + 44 2070083629 ali + 44 2070088259

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Združeno kraljestvo ne namerava ohraniti dvostranskih sporazumov z drugimi državami članicami o pridobivanju dokazov. Vendar pa je države članice, s katerimi ima tovrstne dvostranske sporazume, obvestilo, da želi, da bi se ti sporazumi še naprej uporabljali za primere med zadevnimi državami članicami in čezmorskimi ozemlji Združenega kraljestva, ki niso del Evropske unije.

Države, s katerimi ima Združeno kraljestvo dvostranske sporazume, in datumi teh sporazumov:

Avstrija 31.3.31      Grčija 07.2.36

Belgija 21.6.22      Italija 17.12.30

Danska 29.11.32     Nizozemska 31.5.32

Finska 11.8.33        Portugalska 9.7.31

Francija 2.2.22        Španija 27.6.29

Nemčija 20.3.28    Švedska 28.8.30

Ti dvostranski sporazumi se bodo še naprej uporabljali za naslednja čezmorska ozemlja Združenega kraljestva, ki niso del Evropske unije:

Kanalski otoki

Otok Man

Angvila

Bermudi

Britanski Deviški otoki

Kajmanski otoki

Falklandski otoki in pridružena območja

Monserat

Suvereni coni Akrotiri in Dekelia (Ciper)

Sveta Helena in pridružena območja

Otoki Turks in Caicos

Zadnja posodobitev: 10/03/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.